WiderScreen.fi 3/2005
6.3.2006

Avarakatseinen elokuvahistoriikki
- Juri Nummelin: Valkoinen hehku - johdatus elokuvan historiaan

Maria Bregenhøj

Tulostettavat versiot
- htm
- pdf

 

 

Avarakatseinen elokuvahistoriikki

Turkulaisen tietokirjailija Juri Nummelinin katsaus elokuvan historiaan on kunnianhimoinen projekti. Elävän kuvan arkeologiasta ponnistava historiikki käy systemaattisesti läpi elokuvan kehityslinjoja varhaisen ja mykkäelokuvan kautta kokeelliseen elokuvaan ja Hollywoodiin. Realismi, modernismi ja postmodernismi käsitellään tunnontarkasti, mutta mukaan mahtuvat myös dokumentti- ja animaatioelokuvat sekä katsaus perinteisten elokuvamaiden haastajiin.

Nummelin aloittaa kirjansa teoreettisella analyysillä siitä, miten elokuvan historiaa voidaan kirjoittaa. Esteettinen, teknologinen, taloudellinen ja sosiaalinen lähestymistapa elokuvahistoriaan selvitetäänkin perusteellisesti, mutta avoimeksi jää, mitä perspektiiviä tässä kirjassa painotetaan. Kirjan takakannessa tosin mainitaan kirjassa olevan pääosassa "elokuvien tekemiseen ja tuotantoon liittyvät seikat ja kerrontatapojen historia". Totta onkin, ettei esteettistä elokuvahistoriaa kirjassa juuri korosteta – auteurien loiste jää Valkoisessa hehkussa taka-alalle. Toisaalta myöskään taloudellinen elokuvahistoria ei kirjan takakannen tekstistä huolimatta juuri nouse teoksessa esiin.

Nummelinin tavoitteena tuntuu olleen monien eri lähestymistapojen yhdistäminen ja "kaiken" kattavan historiikin kirjoittaminen. Tekstistä välittyykin pyrkimys välttää historiankirjoituksessa niin yleistä yksinkertaistamista. Nummelin toistaa elokuvan historiaa juuri niin monimuotoisena ja monimutkaisena kuin sen voidaan ajatella todellisuudessa olleenkin.

Monimuotoisuuden arvostaminen näkyy myös perinteisen elokuvahistorian alan laajentamisena. Teoksen vahvuus on se, että Nummelin käsittelee valtavirtahistorian lisäksi historioita, jotka perinteisesti ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Kirjan mielenkiintoisinta antia ovatkin nämä marginaalista esiin nostetut historiat. Esimerkiksi käyvät underground- ja trash-elokuvien käsittely samoin kuin Disney-imperiumin ulkopuolisen animaation sekä kolmannen maailman elokuvatuotantojen kuvaukset.

Täysin totuudenmukaisen elokuvan maailmanhistorian kirjoittaminen on sankarillinen tavoite, mutta valitettavasti omassa kunnianhimossaan tuomittu jäämään vaillinaiseksi. Suurin ongelma Nummelinin teoksessa onkin, että pyrkimyksistä huolimatta elokuvan vaihtoehtohistoriat jäävät edelleen marginaaliin. Pääsääntöisesti elokuvan vallitseva historia on nimittäin kirjassa edelleen etusijalla, ja muut historiat mainitaan vain lisäyksinä tai täydennyksinä tähän. Ollakseen todella vaihtoehtoinen, tulisi historiikin integroida marginaaleihin jääneet historiat suoraan valtavirtahistoriaan tai jopa asettaa vallitseva historia kokonaan kyseenalaiseksi. Toisaalta Nummelinin rohkeaa tavoitetta käsitellä kattavasti kaikkia elokuvahistorian osa-alueita ei voi kuin ihailla. Tuossa tavoitteessa vain on mahdotonta onnistua täysin.

Valkoinen hehku perustuu Juri Nummelinin Tampereen yliopistossa pitämiin luentoihin elokuvan historiasta. Materiaalia on kuitenkin selvästi työstetty ja lopputulos on eheä kokonaisuus. Nummelin kirjoittaa helppolukuista tekstiä, joka soljuu eteenpäin ilman pahempia karikoita. Hyvin kulkevan tekstin kääntöpuolena on tässä tapauksessa kuitenkin selkeän rakenteen puuttuminen. Ajoittain tekstiin kaipaisi enemmän täsmällisyyttä; jotkin asiat jäävät joko hieman epäselviksi tai niitä toistetaan tarpeettomasti.

Kaiken kaikkiaan oppikirjaksi suunniteltu teos on mukavaa luettavaa. Se ei ehkä sovi yliopisto-opintojen tueksi kuin peruskurssille eikä pituutensa vuoksi toisaalta lukioihinkaan, mutta elokuvista kiinnostuneille se tarjoaa vaivattomasti jonkinlaisen peruskäsityksen elokuvan laajasta historiasta. Elokuvaharrastajalle suurin osa kirjassa käsitellyistä asioista lienee jo tuttua, mutta lukuelämyksenä kirjassa ei ole moittimista.

Se, mitä tarkoitusta varten kirja loppujen lopuksi on kirjoitettu, jää lukijalle ehkä hieman epäselväksi. Kirjassa ei ole varsinaista johdantoa, jossa eksplisiittisesti selvitettäisiin teoksen tavoitteet ja metodit. Ehkäpä ne ovat olleet tekijälle itselleenkin epäselviä? Oli miten oli, jää kirjan asema elokuvan historiana häilyväksi.

Maria Bregenhøj

WiderScreen.fi 3/2005

Lähteet

Nummelin, Juri (2005), Valkoinen hehku – johdatus elokuvan historiaan. Tampere: Vastapaino. 420 sivua.

© WiderScreen.fi 6.3.2006

 

[takaisin]

 

 

Valkoinen hehku